Historie Kulturní a šermířské společnosti a později Divadla historie v pohybu EXULIS

 
První léta na hradě Veveří 1993–1995

Kulturní a šermířská společnost Exulis byla založena 1. 7. 1993. První veřejná vystoupení prezentovala skupina v létě 1994 ve složení Lenka Vaculíková, Petra Vondráčková, Vladimír Vondráček, Petr Kokeš a dále pak František Reichmann, Pavel Straka a Jaroslav Vaculík jako host na hradě Veveří, šlo o více méně ucelené šermířské scény situované převážně do období baroka, které se veřejnosti interpretovaly formou kratších inscenovaných skeči (vůbec první prezentovaná scénka nesla název Růže), jak v exteriéru, tak i interiéru hradu. V letech 1995, 1996 zabydleli členové skupiny i jednu z přízemních hradních místností a zřídili zde krátce hradní šermírnu, kterou za letní sezónu mělo možnost navštívit několik stovek dobrovolně platících návštěvníků. V prostorách bývalé hradní černé kuchyně se divákům nabízela bohatá šermířská menu, vtipně i vážně, vždy však se zbraní v ruce.

Od roku 1995 se také datovala spolupráce skupiny s brněnským sdružením pro historii společností 1645. Jako obránci Brna stanuli členové skupiny Exulis na speciálních, pro tento účel postavených, kulisách opevnění a inscenovali obranu Brňanů před náporem švédských vojsk při velké rekonstrukci na Zelném rynku v rámci oslav 350. výročí úspěšné obrany Brna. Část osazenstva skupiny bojovala na hradbách v rolích obránců Brna, zatímco druhá část se snažila podkopat jejich úsilí v řadách švédských minérů.

 

Historie divadla Exulis 1993 - 1995

Pravidelná komerční vystoupení a spolupráce ze spol. 1645 a agenturou REX v letech 1995–2001

Na spolupráci se společností 1645 v brzké době navázala v druhé polovině devadesátých let i spolupráce s brněnskou uměleckou agenturou REX. Nastalo období častých angažmá na hradě Špilberk. Desítky soukromých i veřejných představení pro tuto agenturu realizovali členové skupiny nejčastěji ve složení Jaroslav Vaculík, František Reichmann, Tomáš Divila (u skupiny 1996–2001) a to i v letech následujících na zámku ve Slavkově u Brna, v Židlochovicích, v klášterní knihovně v Rajhradu u Brna, v areálu památníku Mohyla Míru atd.

Šermířské hobby členů skupiny se tak stávalo stále více komerční záležitostí. Členové souboru se vedle toho také pravidelně účastnili rekonstrukcí bitvy „Tří císařů“ (1994–2005) pod Santonem v uniformách ruských granátníků.

Stálou pravidelně vystupující šermířskou sestavu doplnilo v této době i několik nových nadšených mladých lidí se zápalem pro věc a ochotou vystupovat a bít se kdykoli a kdekoli. Tvořili je tito mladí šermíři: Michal Sedlák (u skupiny v letech 1996–1997), Petr Čechr (1996), Martin Janča (1996–1997), Pavel Straka (1994 –1998). Pro mnohé z nich se však nastavené tempo i četnost tréninků ukázaly být jako příliš náročné.

Koncem roku 1995 byl zvolen vedoucím skupiny Jaroslav Vaculík. Skupina se pod jeho novým vedením začala v letech 1996–2001 profilovat v těleso šermířů specializujících se především na scény přibližující období vrcholného baroka a rokoka a inscenační techniky šermu kordíkem podle francouzské šermířské školy.

Exulis v této době realizoval běžně kolem padesáti veřejných i soukromých představení ročně, především v rámci práce pro nejrůznější umělecké agentury jako Avant promotion, Galea, Harold, Rex, Arkadia atd. Témata pro scénáře vystoupení vycházela především z historie Brna, z francouzských románů nebo fantasie hlavních tvůrců tehdejších skupinových scénářů Jaroslava Vaculíka a Františka Reichmanna. Část osazenstva skupiny se v roce 2000 účastnila také natáčení bojových scén na loukách pod hradem Točníkem pro koprodukční film „Mlhy Avalonu“.

 

Historie divadla Exulis 1995 - 2001

Prokletí rodu Waldorfů aneb první celovečerní divadelní inscenace skupiny Exulis v roce 2002 - 2005 a naučné šermířské programy pro žáky základních škol

S počátkem milénia začala skupina Exulis působit stále více na státních památkách. První původní autorská hra skupiny Exulis na hororové téma „Prokletí rodu Waldorfů“ byla inscenována v roce 2002 na zámku v Rájci nad Svitavou a setkala se s velkým zájmem a nadšením publika. Členové souboru tehdy během jednoho premiérového večera odehráli celkem pět vyprodaných představení. Obsazení bylo následující: Jaroslav Vaculík, Lenka Vaculíková (2001–2008), František Reichmann, Antonín Trenkner (2001–2002), Jan Šiška (2001–2004, 2009), Dan Šustek (2001–2004, 2012–2016), Jan Klička (2002–2009).

V následujících letech 2003–2005 odehrála skupina Exulis další stovky komerčních veřejných i soukromých představení především na hradech a zámcích jako Bechyně, Bučovice, Buchlovice, Březnice, Hrubý Rohozec, Janův hrad, Kroměříž, Lysice, Náměšť na Hané, Náměšť nad Oslavou, Rájec nad Svitavou, Slavkov u Brna, Sychrov, Šternberk, Žleby atd., ale také jako angažovaní hosté na mnoha městských lidových a historizujících slavnostech v ČR.

Nevšední hodiny dějepisu pro žáky ZŠ 2001–2018

Nedílnou součástí programové nabídky skupiny Exulis byla od roku 2001 i tematická vystoupení orientovaná především na žáky ZŠ. Ve spektru pořadů nazvaných „Nevšední hodiny dějepisu“ inscenovali členové souboru na desítkách základních škol v České republice svá představení „Toulky českou minulostí“, „Velké století“, Mýty a legendy české minulosti“, „Časostroj“ a „Za časů Velké války“.

Během téměř dvou dekád měli možnost herci a šermíři skupiny Exulis oslovit tisíce dětí školou povinných a ve smyslu Komenského školy hrou poukázat na pestrý vývoj české historie. Ztvárnění dramatických postav z bohaté palety českých dějinných událostí se zhostili členové souboru Jaroslav Vaculík, co by autor scénářů a hrající režisér, František Reichmann, Jan Klička, Jiří Vesecký, Václav Ambrož a dále externě spolupracující hosté Monika Kudelová, Radim Lisický, Lenka Kotková, Jan Sáňka, Ondřej Čuma, Pavel Blézl a další.

 

Historie divadla Exulis 2002 - 2005

Ve víru představení aneb putování od souboje k souboji 2005–2010

Roky 2005–2012 byly mimo jiné také ve znamení účasti na nejrůznějších šermířských soutěžních festivalech, ze kterých si skupina Exulis odvezla pár hezkých cen. Soutěžní přehlídka skupin scénického a historického šermu "Budyňská koruna": 1. místo (2006), 1. místo (2007), 3. místo (2008). Soutěžní festival "Divadlo meče na jevišti dějin" na hradě Dolní Kounice: cena za nejlepší šermířský výkon (2007), soutěžní přehlídka skupin historického šermu "Rožnovská valaška": 1. místo (2007), 1. místo (2010). V tomto období tvořilo skupinu, mnoha představeními prověřené, jádro ve složení Jaroslav Vaculík, František Reichmann, Jiří Vesecký (2003–2008) ve spolupráci s externě spolupracujícími šermíři z jiných šermířských skupin Radimem Lisickým a Janem Sáňkou a tanečnicí Lenkou Kotkovou. V sezóně 2008–2009 působilo u skupiny také několik externistů a to Alexandr Vöröš, Michal Smrčina, Jiří Bartůněk a Miroslava Stará.

V tomto období dosahovala skupina pravidelně největších úspěchů se svou původní divadelně-šermířskou inscenací „Duelanti“ v režii Jarka Vaculíka, poprvé inscenovanou na lidových slavnostech ve Chvalkovicích u Vyškova v roce 2005. Doposud bylo odehráno více jak 120 repríz. Skupina se v roce 2005 stala z části profesionálním souborem a počty jejích odehraných vystoupení dále ročně vzrůstaly na více jak 100 za sezónu.

Práce na nových scénářích pokračovala i v následujících letech a dala tak vzniknout mnoha novým divadelním adaptacím a inscenacím interpretovaným především v rámci nočních prohlídek zámků jako „Intriky pana kardinála“ (premiéra 2003), „Zálety komtesy Rozety“ (2004), „Neverský výpad“ (2006), „Panna a netvor“ (2007), „Ďábel Trenk“ (2008), „Hrabě Monte Christo“ (2010), Angelika, andělská markýza“ (2011), „Hrbáč“ (2013), „Muž se železnou maskou“ (2014), „Frankenstein“ (2015), „Nebezpečné známosti“ (2016), „Paní z Monsoreau“ (2017), „Případ vdovy“ (2018). Autorem těchto scénářů a jejich režisérem byl opět Jarek Vaculík, který zde mohl uplatnit nabité zkušenosti za léta praxe na scéně, coby představitel hlavních dramatických postav, tak i teoretické znalosti získané studiem na VŠ na univerzitě Palackého v Olomouci v letech 2011–2014 v oboru Divadelní a filmová věda.

 

Historie divadla Exulis 2005 - 2010

Vytvoření pevné dramaturgické koncepce, vznik Divadla historie v pohybu Exulis 2010–2018

Inscenováním složitějších divadelních celků v náročných interiérech hradů a zámků se stalo v následujících letech pro poetiku nově pojmenovaného Divadla historie v pohybu Exulis typické a tvořilo vedle klasických šermířských jednoaktových her hlavní náplň jeho veřejné tvorby.

Naprostá většina představení souboru byla orientovaná na tuzemskou scénu, především pro svůj důraz na mluvené slovo. Vedle několika komerčních výletů do Polska, Rakouska a Francie, skupina také působila pravidelně na Slovensku, na hradě Červený Kameň, kde měla možnost inscenovat své divadelní projekty již v rámci osmé sezóny úspěšné spolupráce s vedením hradu.

Skupina, doplněná o nové stálé členy Václava Ambrože (2014), Kateřinu Konečnou (2016) a znovu se skupinou spolupracujícího zakládajícího člena Vladimíra Vondráčka (2013-2014) i externisty Pavla Blézla, Ondřeje Čumu, Pierra-Jérôma Lacomba navázala v posledních letech opět na spolupráci se členy souboru Moravského divadla v Olomouci a poskytla angažmá profesionálním hercům, po dobu náročné letní sezóny, při desítkách odehraných repríz nejrůznějších divadelních adaptací.

Na úspěchy na scéně navázaly i další cenné trofeje a ocenění na soutěžních festivalech šermu, a to v soutěži choreografií na "Festivalu bojovníků" v Housově mlýně: 3. místo (2013, 2017), soutěž šermířských choreografií „Kurovický Mortschlag“: 1. místo (2015).

Během let 1993–2018 skupina Exulis zaznamenala své oficiální 2 783. představení a dalo by se říci – jedeme dál, protože to nejlepší nás přece teprve čeká.

Historie divadla Exulis 2010 - 2018